• 1
  • 2
  • 3
Contact Us


Chongqing Wangbian Electric (Group) Corp., Ltd.

Headquarters address: No. 8, Dongshengmen Road, Jiangbeizui, Chongqing,China (27F, Tianqing Building 2, Huan Yu Tian Xia)
Tel: +86 23 67538505/67538507
Fax: +86 23 67538505/67538507
Production base: Qixin East Road, Yanjia Industrial Park, Chongqing,China
Web: www.tvoemedia.com
E-mail:international@cqwjbyq.com